Tjänster

Löpande bokföring

Leverantörs- och Kundreskontra

Dagsavslut

Moms och Arbetsgivardeklarationer

Löner

Bokslut

Årsredovisning

Inkomstdeklaration
Vi jobbar i det program som du som kund föredrarDå mycket av vårt jobb är digitalt så har vi kunder på flera orter i Sverige